Dân oan chùa Liên Trì

GNsP (27.05.2015) – Sài Gòn – Gần đây, chùa Liên Trì lại phải đối mặt với những “âm mưu” cưởng chế, bứng tận gốc, trốc tận rể tâm linh của của những tín đồ một tôn giáo lớn, được sinh ra và cùng sống trong thăng trầm của đất nước. Nói không ngoa, nó là một phần hồn của dân tộc. Tiếp tục đọc

Advertisements

Dân oan là đặc sản của Việt Nam

GNsP (16.5.2015) – Trên thế giới còn nhiều nước nghèo và có thể chế chính trị tồi tệ nhưng chỉ có mấy nước cộng sản là có dân oan nhiều, đặc biệt là ở Việt Nam. Tiếp tục đọc

Hồ sơ Dân oan từ tuần 76 – 83

VRNs (10.11.2014) – Tuần thứ 76 đến 83, từ ngày 15/09 đến ngày 08/11/2014, Văn phòng nhận được hồ sơ của Dân oan các Tỉnh, Thành phố Sài Gòn, Bình Thuận, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hoà, Tây Ninh và Bình Dương. Tiếp tục đọc

Hồ sơ Dân oan từ tuần 73 – 75

VRNs (15.09.2014) – Tuần thứ 73 đến 75, từ ngày 25/08 đến ngày 13/09/2014, Văn phòng nhận được hồ sơ của Dân oan các Tỉnh Gia Lai và Tây Ninh. Tiếp tục đọc

Đến với người nghèo vùng sông nước Miền Tây

VRNs (08.9.2014) – Đồng Nai – Từ ngã ba Vũng Tàu – Đồng Nai, tôi lên xe lúc 10 giờ đêm thứ Ba, ngày 02.9.2014. Trong chuyến đi thăm người nghèo lần thứ ba năm nay, tôi có dịp được theo Nhóm Bác ái Vũng Tàu do ông Vicente Nguyễn Đức Hải, Trưởng ban Caritas giáo xứ Nam Đồng tổ chức. Tiếp tục đọc

Hồ sơ Dân oan tuần 70, 71 & 72

VRNs (28.08.2014) – Tuần thứ 70, 71 và 72, từ ngày 04/08 đến ngày 23/08/2014, Văn phòng nhận được hồ sơ của Dân oan các Tỉnh, Thành phố: Sài Gòn, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang và Cần Thơ. Tiếp tục đọc