Không đề

VRNs (18.02.2015) – Cần Thơ

1.

Ông Xuân lấy vợ sớm. Ngày ấy có kế hoạch kế hiếc gì đâu. Trời sinh voi sinh cỏ, bà Xuân sinh cho ông một lèo năm đứa con gái. Làng trên xóm dưới gọi ông bằng hỗn danh ông Năm He. Thế có xấu hổ không cơ chứ?! ‘‘Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô’’, mười đứa con gái còn kể như không, nói gì năm đứa. Tiếp tục đọc

Trùm thơ trong tù

VRNs (25.12.2014) – Đà Lạt – Nhân ngày Noel, nhà yêu nước Hà Sĩ Phu gởi đến chúng ta Trùm Thơ Tring Tù.

….

141225002  Trùm thơ trong tù

(1995-1996)

Lương tâm vác thánh giá

Trí tuệ vào nhà pha.

Hà Sĩ Phu Tiếp tục đọc

Ngôi sao lạ

VRNs (167.12.2014) – Cần Thơ – Ngày ấy, suốt con kinh Ba Ngàn chỉ có toàn nhà mái lá, vách lá, họa hoằn mới có vài căn nhà lợp tôn hay fibro cement, chỉ một mình ông Hai có được căn nhà xây. Người ta không biết, hay biết rồi cũng quên tên cúng cơm của ông. Tiếp tục đọc