Giới thiệu CD 36 bài Hợp Tuyển Thánh Ca Mùa Vọng

VRNs (06.12.2014) – Huế   Kính thưa Quý Cha, Quý Bề Trên Cộng Đoàn,

Quý Anh Chị em giáo dân cùng các Bạn Trẻ, Tiếp tục đọc