www.ducme.tv – Câu chuyện truyền thông – Tạm biệt 5 năm – 28.12.2014

Advertisements

www.ducme.tv Câu chuyện truyền thông – Ánh Sao Giáng sinh – 21.12.2014

Giới thiệu CD 36 bài Hợp Tuyển Thánh Ca Mùa Vọng

VRNs (06.12.2014) – Huế   Kính thưa Quý Cha, Quý Bề Trên Cộng Đoàn,

Quý Anh Chị em giáo dân cùng các Bạn Trẻ, Tiếp tục đọc