Chuyển đổi sang dân chủ (13): Bảng phả hệ của dân chủ hóa

VRNs (08.03.2015) – Hà Nội – Sự phát triển của văn liệu (literature) về dân chủ hóa, với vài ngoại lệ quan trọng, đã theo sát các bài học về các quá trình lịch sử này quanh địa cầu. Trước làn sóng gần đây nhất về dân chủ đã bắt đầu, trong 1974, hầu hết những người viết về chủ đề đã nói về dân chủ hơn là quá trình dân chủ hóa; họ đã tập trung phân tích của họ vào việc nhận diện các thuộc tính cơ bản của các nền dân chủ hiện tồn, thường so sánh chúng với các nước phi dân chủ. Sau khi một số nước ở Nam Âu và Mỹ Latin đã trải qua các chuyển đổi sang dân chủ, dù lần đầu tiên hay cho một viêc làm lặp lại, sự thảo luận đã chuyển sang sự thảo luận về quá trình dân chủ hóa thay cho bản thân dân chủ. Các tác giả những người đề cập đến các khu vực này đã đứng hàng đầu của một văn liệu mới và tăng lên mà đã tìm cách giải thích và thường cũng cổ vũ quá trình này. Vào 1990, một sự thay đổi lịch sử đầy kịch tính khác đã là hiển nhiên. Số ngày càng tăng các nhà nước bên ngoài các vùng chuyển đổi trước đó bây giờ đang thí nghiệm với dân chủ. Ở Đông Âu, châu Á, và châu Phi, các nhà cai trị độc đoán đã sụp đổ hoặc bị đuổi và không chỉ các nhà cai trị mới mà cả các chế độ mới được đặt vào chỗ của chúng. Nhìn chung, những kết quả ngắn hạn của những thay đổi này không phải là các nền dân chủ vận hành đầy đủ mà đúng hơn là những sự thử rất không hoàn hảo tới các hệ thống như vậy. Đồng thời, các nhà thực hành và các nhà phân tích ở các nước mà đã trải qua quá trình dân chủ hóa trong các thập niên trước  bây giờ đã biết sâu sắc về những khó khăn của việc củng cố. Những sự kiện này giải thích sự lạc quan cực kỳ thận trọng trong văn liệu hiện thời về các triển vọng cho dân chủ ngang địa cầu.

Thư mục sau đây được sắp xếp để phản ánh những thay đổi vĩ đại này cả trong thế giới thực và trong văn liệu mà cố gắng để làm ra manh mối và giải thích các quá trình dân chủ hóa phức tạp. Nó bao gồm các luận cứ lý thuyết chủ chốt, kết hợp một sự đa dạng của các phương pháp luận và các khía cạnh khác nhau, và lấy ra những thí dụ từ quanh thế giới. Danh mục bắt đầu với một số công trình nổi tiếng nhất sẵn có cho Dankwart Rustow khi ông đưa ra luận cứ đột phá của mình trong năm 1970 và tiếp theo là sự phát triển của văn liệu tiếng Anh, phần lớn văn liệu Mỹ, đại thể theo từng thập kỷ, từ thời điểm đó. Nó không bao gồm bất cứ lý thuyết dân chủ nào trừ những sự nhắc đến ngắn gọn nhất, nó cũng chẳng bao gồm những thảo luận về sự hoạt động của các nền dân chủ đã đứng vững hoặc văn liệu khổng lồ về mối quan hệ giữa dân chủ và các hình thức khác nhau của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Nó không bao gồm các lý lẽ về chủ nghĩa nghiệp đoàn và các tác động của nó lên dân chủ, nó cũng không đề cập đến các vấn đề quan trọng về các quyền con người và công lý chuyển đổi mà gắn mật thiết với dân chủ hóa. Đấy là các chủ đề quan trọng, nhưng nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này và danh mục này. Ngoài ra, trong khi danh mục sau đây có bao gồm những thảo luận về những kinh nghiệm của các nước ngang địa cầu, nó đã không có ý định bao phủ tất cả các nước dân chủ hóa hoặc tất cả các khía cạnh của mỗi trong các quá trình này. Nhiệm vụ này phải để lại cho các chuyên gia khu vực hay mỗi nước. Cái danh mục này có cung cấp, tuy vậy, là một tổng quan về tình trạng thay đổi của văn liệu như được đại diện bởi một số công trình xuất chúng nhất.

Đoạn đầu của thư mục bao gồm các bài báo và sách được xuất bản trước bài báo (1970) của Rustow: “Transitions to Democracy” và việc xuất bản hầu như đồng thời của cuốn Polyarchy (1971) rất có ảnh hưởng của Robert Dahl. Bài báo của Rustow trái ngược hoàn toàn với các công trình khác trên danh mục này; như tiêu đề của nó cho biết, nó là công trình duy nhất đề cập đến vấn đề của một sự chuyển đổi sang dân chủ. Trong khi các câu hỏi về hiện đại hóa và phát triển rõ ràng đã làm bận tâm các nhà khoa học chính trị lúc đó, những thảo luận về dân chủ đã hay tập trung vào việc xác định nền dân chủ và các biến thể của nó hoặc sự nhận diện các điều kiện cần thiết của một hệ thống như vậy. Các học giả lỗi lạc như Seymour Martin Lipset (1959) và Philips Cutright (1963) đã áp dụng các tương quan thống kê để so sánh các xã hội dân chủ với các xã hội đối chiếu ít dân chủ hơn nhằm để cách ly các điều kiện cần thiết này. Rustow đã thách thức những cách tiếp cận này.  Thứ nhất, ông đã phân biệt các câu hỏi về sự vận hành của một hệ thống dân chủ khỏi các câu hỏi về sự hình thành của nó; thứ hai, ông đã xác định chỉ một điều kiện nền – sự thống nhất quốc gia – và đã quy tầm quan trọng nhân quả cho các lựa chọn được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo chính trị lớn hơn rất nhiều so với các tác giả tiền nhiệm của ông. Rustow cũng đã lót đường cho những nghiên cứu tương lai về dân chủ hóa bằng xác định các giai đoạn khác nhau (tuy không nhất thiết tuần tự) của dân chủ hóa.

Trong khi giá trị của công trình sớm của Rustow rõ ràng được công nhận ngày nay, nó đã không gây ra ngay lập tức một khối kiến thức mới; hầu hết các nhà khoa học viết trong các năm 1970 đã không tập trung vào các vấn đề về dân chủ hay dân chủ hóa. Thay vào đó, các học giả Mỹ Latin như Guillermo O’Donnell (1973) đã chỉ ra mối quan hệ cấu trúc giữa hiện đại hóa và cái ông gọi là “chủ nghĩa độc đoán quan liêu,” chỉ rõ rằng những kinh nghiệm của một số nhà nước Mỹ Latin đã thách thức trực tiếp những tiên đoán trước đó về các quá trình song song của hiện đại hóa: sự phát triển kinh tế và sự truyền bá của dân chủ. Các học giả lỗi lạc khác như Juan Linz và Alfred Stepan (1978) đã thách thức tính xác định của các mô hình cấu trúc này và thay vào đó đã áp dụng các mô hình diễn viên-elite để giải thích sự hết sức không chắc chắn bao quanh những sự tan vỡ dân chủ. Các học giả của các khu vực khác đã nhấn mạnh vai trò kéo dài và hùng mạnh của quân đội trong chính trị, và cuốn sách Political Order in Changing Societies(1968) sớm hơn một chút nhưng hết sức có ảnh hưởng của Samuel P. Huntington đã nhấn mạnh tầm quan trọng trung tâm của sự thể chế hóa chính trị trong các nước đang phát triển và đã coi nhẹ dân chủ và các quyền tự do chính trị.

Thập niên tiếp theo đã mang lại sự quan tâm được làm mới lại đến các vấn đề của dân chủ và dân chủ hóa khi quá trình mà đã bắt đầu ở Nam Âu đã bắt đầu lan sang Mỹ Latin. Các học giả của các khu vực này đã đi tiên phong trong hoạt động để hiểu các quá trình biến đổi của dân chủ hóa và để rút ra các bài học từ chúng. Nhiều xuất bản phẩm đã cung cấp những kinh nghiệp quan trọng, chuyên sâu của một hay vài nước. Ngược lại, loạt năm tập được biên soạn bởi Guillermo O’Donnell, Phillippe Schmitter, và Lawrence Whitehead (1986) đã thử gom lại các bài học của một tá nước của hai khu vực. Trong tập thứ năm của loạt sách Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (1986), O’Donnell và Schmitter đã trình bày cái họ xem như các hình mẫu hiển nhiên trong nhiều chuyển đổi gần đây. Ngược với công trình sớm hơn của họ, các tác giả này bây giờ đã lảng xa các điều kiện cấu trúc và đã đi theo Rustow trong việc diễn đạt rõ ràng tầm quan trọng chính của các elite trong việc gây ra các chuyển đổi. Văn liệu mới này đã phát triển trong sự tương phản với văn liệu sớm hơn về các cuộc cách mạng mà định rõ những sự thay đổi nhanh và căn bản trong cả nhà nước và xã hội. Trong trường hợp dân chủ hóa, sự thay đổi đã được kỳ vọng là từ từ hơn một cách đáng kể: các cuộc thương lượng giữa các bên đối đầu nhau cần thời gian; các hiệp định mà gây ra sự chuyển đổi được ký giữa những người nắm quyền và các nhóm đối lập, cho nên chẳng bên nào giành được tất cả đòi hỏi của mình trong khi cả hai đưa ra những nhượng bộ đáng kể. Hầu như không cần đến sự đổ máu nào vì quần chúng ngồi đằng sau chính phủ và các lãnh tụ đối lập, và những người rời quyền lực chắc được trao một chiếc lọng vàng hơn là bị buộc đến máy chém.

Trong khi những dự đoán cho thành công của những chuyển đổi này ở Mỹ Latin và Nam Âu nói chung đã là lạc quan thận trọng, các năm 1990 đã mang lại một thập kỷ của sự bối rối lớn hơn liên quan đến sự củng cố của các nền dân chủ mới. Các công trình mới hơn này đã đề cập đến những khó khăn của sự củng cố, hay “sự tập làm quen” theo thuật ngữ của Rustow, cũng như các triển vọng chính trị và kinh tế mới về dân chủ hóa. Các học giả quan tâm đến các vấn đề củng cố đã nhấn mạnh sự thực rằng sự tồn tại tiếp tục đơn thuần của một chế độ mới được dân chủ hóa đã không ngụ ý sự củng cố của nền dân chủ theo bất cứ cách nào; sự củng cố của nền dân chủ đòi hỏi việc xây dựng một cam kết có cơ sở rộng cho dân chủ, một quá trình dễ vỡ mà bị đe dọa bởi di sản của chủ nghĩa độc đoán, và như Frances Hagopian (1990) chỉ ra, bởi các hiệp ước chính trị đã được tạo ra trong các quá trình chuyển đổi. Trong những tập sách, như các tập được biên tập bởi Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros, và Hans-Jürgen Puhle (1995), Juan Linz và Alfred Stepan (1996), và Mainwaring, O’Donnell và Valenzuela (1992), các nhà phân tích đã chỉ ra những thách thức cho sự củng cố dân chủ: quyền ra quyết định chính trị được tiếp tục của các elite không được bầu, kể cả quân đội, các quá trình bầu cử thiên vị mà làm nghiêng phiếu bàu thiên vị cho các [nhóm] cử tri hùng mạnh, các khủng hoảng kinh tế mà đe dọa sự ổn định của các chính phủ được bầu một cách dân chủ, mối đe dọa của đảo chính quân sự, các hệ thống tư pháp không vô tư, và sự thiếu một hệ thống đảng được thể chế hóa. Lại một lần nữa, các điều kiện cấu trúc có tầm quan trọng nhân quả lớn hơn trong đánh giá số phận của các chế độ. Bản chất không hoàn hảo của những nền dân chủ mới này đã dẫn những tác giả như O’Donnell (1994) để yêu cầu các định nghĩa và sự mô tả có sắc thái hơn của các kiểu chế độ mà vượt quá phép phân đôi đơn giản của chủ nghĩa độc đoán đối lại chế độ dân chủ.

Cuối các năm 1980 và đầu các năm 1990 cũng đã đưa một số lớn các nước ngoài Mỹ Latin và Nam Âu vào câu lạc bộ của các nền dân chủ mong mỏi. Các bài học từ các vùng ngoài Mỹ Latin và Nam Âu đã đến chủ yếu từ các nhà nước ở Đông và Trung Âu cũng như một số nhà nước ở châu Phi, châu Á và Trung Đông; những kinh nghiệm của các nước này đã thách thức nhiều kết luận mà đã được rút ra từ các quá trình dân chủ hóa sớm hơn. Các nước nguyên cộng sản, dẫn đầu bởi Ba Lan, đã chỉ ra tầm quan trọng của quần chúng trong việc dẫn đến dân chủ; tương phản hoàn toàn với những kinh nghiệm chung của các chuyển đổi sớm hơn, ở đây, sự phản kháng đã đi trước sự chuyển đổi. Các chuyển đổi ở đây đã bị làm phức tạp thêm bởi nhu cầu để đồng thời biến đổi cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống kinh tế; các tác giả như Claus Offe (1991) đã giải thích những mâu thuẫn bẩn sinh trong các chuyển đổi đồng thời như vậy. Kinh nghiệm Phi châu cũng nhấn mạnh rằng các elite sẽ không luôn luôn là những người đề xuất đầu tiên trong chuyển đổi. Các tác giả như Michael Bratton và Nicholas van de Walle, trong công trình so sánh của họ,Democratic Experiments in Africa (1997), chỉ ra rằng hầu như tất cả các chuyển đổi Phi châu đã xảy ra chỉ sau sự phản kháng phổ biến được duy trì liên tục; những kinh nghiệm của các nhà nước này cũng thách thức quan niệm rằng dân chủ hóa sẽ là kết quả của các hiệp ước elite. Một số nước Á châu đã cung cấp bằng chứng rằng các nhà lãnh đạo đã có thể quyết định biến đổi một chế độ mà không có một khủng hoảng kinh tế đáng kể; những kinh nghiệm của cả các chế độ dân chủ mới và các nhà dân chủ hóa tiềm năng như được thảo luận trong tập sách do James Morley biên tập (1993) và bài báo của Minxin Pei (1995) gợi ý, lại lần nữa, rằng tăng trưởng kinh tế có thể và có đóng góp cho những cơ hội của và áp lực đối với dân chủ hóa; tuy vậy, về các trường hợp như Trung Quốc vẫn chưa được quyết định. Những nghiên cứu ngang quốc gia như The Political Economy of Democratic Transitions của Stephan Haggard và Robert Kaufman (1995) cũng như Democracy and the Market của Adam Przeworski (1991), đã cung cấp những phân tích về các động lực chính trị và kinh tế của chuyển đổi ngang các khu vực.

Những bài học kinh nghiệm của các năm 1990 đã rất làm tăng sự hiểu học thuật về động học của sự chuyển đổi và sự củng cố, và đã góp phần vào mối quan tâm trong hai khối kiến thức rộng, thêm vào. Thứ nhất, các diễn viên trong xã hội dân sự, thiếu từ phần lớn phân tích về những chuyển đổi ở Mỹ Latin và Nam Âu, bây giờ đã có một vi trò lớn hơn nhiều. Những đóng góp của các diễn viên xã hội dân sự ở Đông Âu, như Đoàn Kết ở Ba Lan, cũng như tầm quan trọng rõ ràng của xã hội dân sự trong các quá trình củng cố ở Mỹ Latin đã gây ra một sự hồi sinh rộng của sự nghiên cứu học thuật về xã hội dân sự. Những công trình sớm hơn như tập được biên tập bởi John Keane (1988) và công trình chi tiết của Jean Cohen và Andrew Arato (1992) đã cung cấp cơ sở cho nhiều công trình quan trọng muộn hơn như các công trình của Marcia Weigle và Jim Butterfield (1992), Michael Foley và Bob Edwards (1996), và Stephen Ndegwa (1996). Cuốn Making Democracy Work có ảnh hưởng của Robert Putnam (1993) cũng đã thúc đẩy sự chú ý lớn hơn nhiều đến mức này của sự phân tích. Những câu hỏi về lựa chọn hiến pháp và thiết kế thể chế đã cũng thu được sự chú ý. Khi các chế độ chuyển đổi soạn các hiến pháp dân chủ mới của chúng, chúng đưa ra những mô hình về một xã hội lý tưởng của tương lai có thể trông giống thế nào và trình bày những thách thức cho các nhà làm luật và các chính trị gia tương lai để bảo vệ các nguyên tắc của họ. Các tập sách được biên tập như các quyền của Jon Elster và Rune Slagstad (1988) cũng như Douglas Greenberg et. al. (1993) minh họa xu hướng này. Các cuộc tranh luận thể chế về các giá trị của chế độ tổng thống và chế độ nghị viện cũng đã thu hút sự chú ý; lý thú, trong khi nhiều học giả về Mỹ latin, như Juan Linz (1990), đã nhấn mạnh những sự nguy hiểm của chế độ tổng thống đối với dân chủ, các lãnh đạo của các nước bên trong các khu vực này hầu như đã chọn chế độ tổng thống một cách phổ quát. Những sự trái ngược nhau giữa lý thuyết học thuật và những lựa chọn lịch sử đưa ra một thách thức cho các học giả và các chính trị gia tương lai. Cuối cùng, sự phân biệt sắc nét được Rustow và các môn đồ của ông vạch ra giữa các lý thuyết về dân chủ và các lý thuyết về những sự chuyển đổi dân chủ không nên làm nản lòng những người nghiên cứu dân chủ hóa khỏi việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bản chất của bản thân nền dân chủ. Vài thảo luận về lý thuyết dân chủ được bao gồm ở đây; các công trình này thúc đẩy các bạn đọc để xem xét cái gì được hiểu là dân chủ dưới ánh sáng của những kinh nghiệm của dân chủ và dân chủ hóa ngang địa cầu.

 150306010

Thư mục

1. Dân chủ, Các Điều kiện Cần thiết của Nó, và sự Đáp lại của Rustow

 Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. The Civic Culture: Political Attitudes and

Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.

Barker, Ernest. Reflections on Government. London: Oxford University Press, 1942.

Bentley, Arthur Fisher. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Chi- cago: Chicago University Press, 1908.

Bryce, James. Modern Democracies. New York: The Macmillan Company, 1921.

Crick, Bernard. In Defense of Politics. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Cutright, Philips. ‘‘National Political Development: Measurement and Analysis.’’ American Sociological Review XXVIII (April 1963).

Dahl, Robert A. A Preface to Democratic Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Dahl, Robert A. Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven: Yale University Press, 1961.

Dahl, Robert A., ed. Political Oppositions in Western Democracies. New Haven: Yale University Press, 1966.

Dahl, Robert A. Pluralist Democracy in the United States: Conflict and Consent. Chicago: Rand McNally, 1967.

Dahl, Robert A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale Univer- sity Press, 1971.

Dahrendorf, Ralf. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford: Stanford University Press, 1959.

Eckstein, Harry. A Theory of Stable Democracy. Princeton: Center of International Studies, Princeton University, 1961.

Eckstein, Harry. Division and Cohesion in a Democracy: A Study of Norway. Prince- ton: Princeton University Press, 1965.

Hartz, Louis et al. The Founding of New Societies: Studies in the History of the United States, Latin America, South Africa, Canada, and Australia. New York: Harcourt, Brace and World, 1964.

Jennings, W. Ivor. The Approach to Self-Government. Cambridge: Cambridge Uni- versity Press, 1956.

Lijphart, Arend. The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands. Berkeley: University of California Press, 1968.

Lijphart, Arend. ‘‘Typologies of Democratic Systems.’’ Comparative Political Studies 1 (April 1968).

Lijphart, Arend. ‘‘Consociational Democracy.’’ World Politics 21 (January 1970).

Lipset, Seymour Martin. ‘‘Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy.’’ American Political Science Review LIII (March 1959).

Lipset, Seymour Martin. Political Man: The Social Bases of Politics. New York: Doubleday, 1960.

McClosky, Herbert. ‘‘Consensus and Ideology in American Politics.’’ American Po- litical Science ReviewLVIII (June 1964).

Moore, Barrington. The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966.

Neubauer, Deane. ‘‘Some Conditions of Democracy.’’ American Political Science Review LXI (December 1967).

Palmer, R. R. The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760 – 1880. 2 vols. Princeton: Princeton University Press, 1959 – 64.

Prothro, James W. and Charles M. Grigg. ‘‘Fundamental Principles of Democracy: Bases of Agreement and Disagreement.’’ Journal of Politics XXII (May 1960).

Rejai, M. Democracy: The Contemporary Theories. New York: Atherton Press, 1967.

Rustow, Dankwart A. The Politics of Compromise: A Study of Parties and Cabinet Government in Sweden.Princeton: Princeton University Press, 1955.

Rustow, Dankwart A. ‘‘Turkey: The Tradition of Modernity,’’ in Lucian W. Pye and Verba, eds. Political Culture and Political Development. Princeton: Princeton University Press, 1965.

Rustow, Dankwart A. ‘‘The Development of Parties in Turkey,’’ in Joseph La- Palombara and Myron Weiner, eds. Political Parties and Political Development. Princeton: Princeton University Press, 1966.

Rustow, Dankwart A. A World of Nations: Problems of Political Modernization. Wash- ington: Brookings Institution, 1967.

Schattschneider, E. E. The Semi-Sovereign People: A Realist View of Democracy in America. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.

Truman, David B. The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion. New York: Knopf, 1951.

2. Các năm 1970 – Sự Rút lui khỏi Dân chủ: Chủ nghĩa Độc đoán Quan liêu và sự Cai trị Quân sự

Bienen, Henry. Armies and Parties in Africa. New York: Africana Publishing Com- pany, 1978.

Collier, David, ed. The New Authoritarianism in Latin America. Princeton: Princeton University Press, 1979.

Finer, Samuel. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, 2nd ed. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1975.

Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.

Janowitz, Morris. Military Institutions and Coercion in the Developing Nations. Chi- cago: University of Chicago Press, 1977.

Kennedy, Gavin. The Military in the Third World. New York: Charles Scribner’s Sons, 1974.

Linz, Juan J. The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, Reequilibra- tion. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978.

Linz, Juan J. and Alfred Stepan, eds. The Breakdown of Democratic Regimes: Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978.

Linz, Juan J. and Alfred Stepan, eds. The Breakdown of Democratic Regimes: Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978.

Nordlinger, Eric. Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1977.

O’Donnell, Guillermo. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Berkeley: Institute for International Studies, 1973.

O’Donnell, Guillermo. ‘‘Reflections on the Pattern of Change in the Bureaucratic- Authoritarian Regimes in Latin America.’’ Latin American Research Review 13 (1978).

O’Donnell, Guillermo. ‘‘Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy,’’ in David Collier, ed., The New Authoritarianism in Latin America. Princeton: Princeton University Press, 1979.

Stepan, Alfred C. The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 1971.

Valenzuela, Arturo. The Breakdown of Democratic Regimes: Chile. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978.

3. Các năm 1980 – Các Bài học từ Mỹ Latin và Nam Âu

Baloyra, Enrique, ed. Comparing New Democracies: Transition and Consolidation in Mediterranean Europe and the Southern Cone. Boulder: Westview, 1987.

Bermeo, Nancy. The Revolution within the Revolution. Princeton: Princeton Uni- versity Press, 1986.

Bermeo, Nancy. ‘‘Rethinking Regime Change.’’ Comparative Politics 22 (April 1990).

Burton, Michael G. and John Higley. ‘‘Elite Settlements.’’ American Sociological Review 52 (June 1987).

Carr, Raymond and Juan Pablo Fusi Aizpurua. Spain: Dictatorship to Democracy. London: George Allen & Unwin, 1979.

Clark, Robert and Michael Haltzel, eds., Spain in the 1980s: The Democratic Transition and a New International Role. Cambridge: Ballinger, 1987.

Diamond, Larry, Juan Linz, and Seymour M. Lipset, eds., Democracy in Developing Countries: Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 1989.

Fishman, Robert. ‘‘Rethinking State and Regime: Southern Europe’s Transition to Democracy.’’ World Politics 42 (April 1990).

Fishman, Robert. Working-Class Organization and the Return of Democracy in Spain. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

Huntington, Samuel. ‘‘Will More Countries Become Democratic?’’ Political Science Quarterly 99 (Summer 1984).

Karl, Terry Lynn. ‘‘Dilemmas of Democratization in Latin America.’’ Comparative

Politics 23 (October 1990).

Keck, Margaret. The Workers’ Party and Democratization in Brazil. New Haven: Yale University Press, 1989.

Linz, Juan. ‘‘Some Comparative Thoughts on the Transition to Democracy in Por- tugal and Spain,’’ in Jorge Braga de Macedo and Simon Serfaty, eds., Portugal since the Revolution: Economic and Political Perspectives. Boulder: Westview, 1981.

Levine, Daniel. ‘‘Paradigm Lost: Dependence to Democracy.’’ World Politics 40 (April 1988).

Malloy, James and Mitchell Seligson, eds. Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1987.

 Maravall, Jose´. The Transition to Democracy in Spain. London: Croom Helm, 1982.

 McDonald, Ronald H. and J. Mark Ruhl. Party Politics and Elections in Latin America. Boulder: Westview Press, 1989.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Tran- sitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Tran- sitions from Authoritarian Rule: Southern Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Tran- sitions from Authoritarian Rule: Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Tran- sitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

O’Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead, eds., Tran- sitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democ- racies. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986.

Pastor, Robert. ed. Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum. New York: Holmes and Meier Publishers, 1989.

Preston, Paul. The Triumph of Democracy in Spain. London: Methuen, 1986. Pridham, Geoffrey. ed., New Mediterranean Democracies: Regime Transition in Spain, Greece, and Portugal. Totowa: Frank Cass, 1984.

Remmer, Karen. ‘‘Redemocratization and the Impact of Authoritarian Rule in Latin America.’’ Comparative Politics 17 (April 1985).

Share, Donald. The Making of Spanish Democracy. New York: Praeger, 1986.

Share, Donald and Scott Mainwaring. ‘‘Transitions through Transaction: Democ-ratization in Brazil and Spain,’’ in Wayne Selcher. ed., Political Liberalization in Brazil: Dynamics, Dilemmas and Future Prospects. Boulder: Westview Press, 1986. Stepan, Alfred. Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone. Princeton: Princeton University Press, 1988.

Valenzuela, J. Samuel. ‘‘Labor Movements in Transitions to Democracy: A Frame- work for Analysis.’’Comparative Politics 21 (July 1989).

4. Các năm 1990 – Những Khó khăn của sự Củng cố: Các Triển vọng Chính trị và Kinh tế về Dân chủ hóa ở Mỹ Latin và Nam Âu

Agu¨ ero, Felipe. Soldiers, Civilians, and Democracy: Post-Franco Spain in Compar- ative Perspective. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995.

Alvarez, Sonia E. Engendering Democracy in Brazil: Women’s Movements in Tran- sition Politics. Princeton: Princeton University Press, 1990.

Bartell, Ernest and Leigh A. Payne, eds. Business and Democracy in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995.

Bermeo, Nancy. ‘‘Democracy and the Lessons of Dictatorship.’’ Comparative Politics 24 (April 1992).

Bermeo, Nancy. ‘‘Sacrifice, Sequence, and Strength in Successful Dual Transitions: Lessons from Spain.’’Journal of Politics 56 (August 1994).

Collier, Ruth Berins and David Collier. Shaping the Political Arena: Critical Junc- tures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Fox, Jonathan. ‘‘The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico.’’ World Politics 46 (January 1994).

Frieden, Jeffery. Debt, Development and Democracy: Modern Political Economy and Latin America. Princeton: Princeton University Press, 1991.

Gillespie, Charles. Negotiating Democracy: Politicians and Generals in Uruguay. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

Gonzalez, Luis. Political Structures and Democracy in Uruguay. Notre Dame: Uni- versity of Notre Dame Press, 1991.

Gunther, Richard, P. Nikiforos Diamandouros, and Hans-Ju¨ rgen Puhle. eds. The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995.

Gunther, Richard, P. Nikiforos Diamandouros, and Hans-Ju¨ rgen Puhle. ‘‘Debate: Democratic Consolidation—‘O’Donnell’s Illusions:’ A Rejoinder.’’ Journal of De- mocracy 7 (October 1996).

Hagopian, Frances. ‘‘Democracy by Undemocratic Means: Elites, Political Pacts, and Regime Transition in Brazil.’’ Comparative Political Studies 23 (July 1990). Hagopian, Frances. ‘‘After Regime Change: Authoritarian Legacies, Political Rep- resentation, and the Democratic Future of South America.’’ World Politics 45 (April 1993).

Higley, John and Richard Gunther. eds. Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer, and John D. Stephens. ‘‘The Impact of Economic Development on Democracy.’’ Journal of Economic Perspectives 7 (Summer 1993).

Linz, Juan and Alfred Stepan. ‘‘Toward Consolidated Democracies.’’ Journal of De- mocracy 7 (April 1996).

Linz, Juan and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Lowenthal, Abraham F. ed. Exporting Democracy: The United States and Latin Amer- ica. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991.

Mainwaring, Scott, Guillermo O’Donnell, and J. Samuel Valenzuela, eds. Issues in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992.

Mainwaring, Scott. ‘‘Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination.’’Comparative Political Studies 26 (July 1993).

Mainwaring, Scott and Timothy Scully, eds., Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 1995.

McSherry, J. Patrice. Incomplete Transition: Military Power and Democracy in Ar- gentina. New York: St. Martin’s Press, 1997.

Munck, Gerardo L. ‘‘Democratic Stability and Its Limits: An Analysis of Chile’s 1993 Elections.’’ Journal of Interamerican Studies and World Affairs 36 (Summer 1994).

Munck, Gerardo L. Authoritarianism and Democratization: Soldiers and Workers in Argentina, 1976 – 1983.University Park: Pennsylvania State University Press, 1998. O’Donnell, Guillermo. ‘‘Delegative Democracy.’’ Journal of Democracy 5 (January 1994).

O’Donnell, Guillermo. ‘‘Illusions about Consolidation.’’ Journal of Democracy 7 (April 1996).

O’Donnell, Guillermo. ‘‘Debate: Democratic Consolidation—Illusions and Con- ceptual Flaws.’’ Journal of Democracy 7 (October 1996).

Remmer, Karen L. ‘‘Democracy and Economic Crisis: The Latin American Expe- rience.’’ World Politics 42 (April 1990).

Remmer, Karen L. ‘‘New Wine or Old Bottlenecks? The Study of Latin American

Democracy.’’ Comparative Politics 23 (July 1991).

Rueschmeyer, Dietrich, Evelyne Huber Stephens, and John D. Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Schedler, Andreas. ‘‘What is Democratic Consolidation?’’ Journal of Demcracy 9 (April 1998).

Schmitter, Philippe. ‘‘Consolidation and Interest Systems,’’ in Larry Diamond and Gary Marks, eds.,Comparative Perspectives on Democracy 35 (March-June 1992).

 Schmitter, Philippe. ‘‘Dangers and Dilemmas of Democratization.’’ Journal of De-

mocracy 5 (April 1994).

Skidmore, Thomas. ed. Television, Politics and the Transition to Democracy in Latin America. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1993.

Tulchin, Joseph S. with Bernice Romero. The Consolidation of Democracy in Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 1995.

5. Các năm 1990 – Các Bài học từ các Vùng Ngoài Mỹ Latin và Nam Âu

 Đông Âu, Trung Âu và Liên Xô trước kia

Balcerowicz, Leszek. ‘‘Understanding Postcommunist Transitions.’’ Journal of De- mocracy 5 (October 1994).

Bermeo, Nancy. ed. Liberalization and Democratization: Change in the Soviet Union and Eastern Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992.

Bova, Russell. ‘‘Political Dynamics of the Post-Communist Transition: A Compara- tive Perspective.’’World Politics 44 (October 1991).

Bruce, Valerie. ‘‘Should Transitologists be Grounded?’’ Slavic Review 54 (Spring 1995).

Bruszt, Laszlo and David Stark, ‘‘Remaking the Political Field in Hungary: From the Politics of Confrontation to the Politics of Competition.’’ Journal of Interna- tional Affairs 45 (Summer 1991).

Cox, Terry and Andy Furlong. eds. Hungary: The Politics of Transition. London: Frank Cass, 1995.

Dawisha, Karen and Bruce Parrott, eds. The Consolidation of Democracy in East- Central Europe. New York: Cambridge University Press, 1997.

Derlien, Hans-Ulrich and George J. Szablowski. ‘‘Eastern European Transitions: Elite, Bureaucracies, and the European Community.’’ Governance 6 (July 1993). Holmes, Stephen. ‘‘What Russia Teaches Us Now: How Weak States Threaten Freedom.’’ The American Prospect (July-August 1997).

Jasiewicz, Krzysztof. ‘‘From Solidarity to Fragmentation.’’ Journal of Democracy 3 (April 1992).

Karasimeonov, Georgi. ‘‘Parliamentary Elections of 1994 and the Development of the Bulgarian Party System.’’ Party Politics I (October 1995).

Karl, Terry Lynn and Philippe C. Schmitter. ‘‘From an Iron Curtain to a Paper Curtain: Grounding Transitologists or Students of Post-Communism? Slavic Re- view 54 (Winter 1995).

Koing, Klaus. ‘‘Bureaucratic Integration by Elite Transfer: The Case of the Former GDR.’’ Governance 6 (July 1993).

Laitin, David. ‘‘The National Uprisings in the Soviet Union.’’ World Politics 44 (October 1991).

Lijphart, Arend. ‘‘Democratization and Constitutional Choices in Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1989 – 91.’’ Journal of Theoretical Politics 4 (1992).

Michnik, Adam. ‘‘Gray is Beautiful: Thoughts on Democracy in Central Europe.’ Dissent, New York (Spring 1997).

Nodia, Ghia. ‘‘How Different are Postcommunist Transitions?’’ Journal of Democracy 7 (October 1996).

Offe, Claus. ‘‘Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe.’’ Social Research 58 (Winter 1991).

 Offe, Claus. Varieties of Transition: The East European and East German Experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1997.

Quigley, Kevin F. F. For Democracy’s Sake: Foundations and Democracy Assistance in Central Europe. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 1997.

Remington, Thomas F. ed. Parliaments in Transition: The New Legislative Politics in the Former USSR and Eastern Europe. Boulder, CO: Westview Press, 1994.

Schmitter, Philippe and Terry Lynn Karl. ‘‘The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East Should they Attempt to Go?’’ Slavic Review 53 (Spring 1994).

Simon, Janos. ‘‘Post-Paternalist Political Culture in Hungary: Relationship between Citizens and Politics during and after the Melancholic Revolution (1989 – 1991).’’ Communist and Post-Communist Studies 26 (June 1993).

Stark, David. ‘‘The Great Transformation? Social Change in Eastern Europe—From System Identity to Organizational Diversity: Analyzing Social Change in Eastern Europe.’’ Contemporary Sociology 21 (1993).

Stepan, Alfred. ‘‘Democratic Opposition and Democratization Theory.’’ Government and Opposition 32 (Autumn 1997).

Sztompka, Piotr. ‘‘The Intangibles and Imponderables of the Transition to Democ- racy.’’ Studies in Comparative Communism 24 (September 1991).

Treisman, Daniel. ‘‘Dollars and Democratization: The Role of Power and Money in Russia’s Transitional Elections.’’ Comparative Politics 31 (October 1998).

von Beyme, Klaus. ‘‘Regime Transition and Recruitment in Eastern Europe.’’ Gov- ernance 6 (July 1993).

Châu Phi

Adler, Glenn and Eddie Webster. ‘‘Challenging Transition Theory: The Labor Movement, Radical Reform and Transition to Democracy in South Africa.’’ Poli- tics and Society 23 (March 1995).

Ake, Claude. ‘‘Rethinking African Democracy.’’ Journal of Democracy 2 (1991).

Ake, Claude. Democracy and Development in Africa. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1996.

Bratton, Michael and Nicolas van de Walle. ‘‘Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa.’’World Politics 46 (July 1994).

Bratton, Michael and Nicholas van de Walle. Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective. New York: Cambridge University Press, 1997.

Callaghy, Thomas M. and John Ravenhill, eds. Hemmed In: Responses to Africa’s Economic Decline. New York: Columbia University Press, 1993.

Glickman, Harvey. ed. Ethnic Conflict and Democratization in Africa. Atlanta: Af- rican Studies Association Press, 1995.

Joseph, Richard. ‘‘Africa: The Rebirth of Political Freedom.’’ Journal of Democracy 2 (October 1991).

Joseph, Richard. ed. The Democratic Challenge in Africa. Atlanta: The Carter Cen- ter, 1994.

Jung, Courtney and Ian Shapiro. ‘‘South Africa’s Negotiated Transition: Democracy, Opposition, and the New Constitutional Order.’’ Politics and Society 23 (Septem- ber 1995).

Nwajiaku, Kathryn. ‘‘The National Conferences in Benin and Togo Revisited.’’ Jour- nal of Modern African Studies 32 (1994).

Nwokedi, Ernest. Politics of Democratization: Changing Authoritarian Regimes in Sub-Saharan Africa. Hamburg: Lit Verlag, 1995.

Nzomo, Maria. ‘‘The Gender Dimension of Democratization of Kenya: Some In- ternational Linkages.’’Alternatives: Social Transformation and Humane Gover- nance 18 (Winter 1993).

Robinson, Pearl. ‘‘The National Conference Phenomenon in Francophone Africa,’’ Comparative Studies in Society and History 36 (July 1994).

Sisk, Timothy D. Democratization in South Africa: The Elusive Social Contract. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Young, Crawford. ‘‘Democratization in Africa: The Contradictions of a Political Imperative,’’ in Jennifer A. Widner, ed., Economic Change and Political Liber- alization in Sub-Saharan Africa. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Châu Á

Bertrand, Jacques. ‘‘Growth and Democracy in Southeast Asia.’’ Comparative Politics 30 (April 1998).

Bourchier, David and John Legge. eds. Democracy in Indonesia 1950s and 1990s. Australia: Monash University, 1994.

Chou, Yangsun and Andrew J. Nathan. ‘‘Democratizing Transition in Taiwan.’’Asian Survey 27 (March 1987).

Eldridge, Philip J. Non-government Organizations and Democratic Participation in Indonesia. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995.

Kohli, Atul. Democracy and Discontent: India’s Crisis of Governability. New York: Cambridge University Press, 1990.

Lo, Shiu Hing. ‘‘Political Participation in Hong Kong, South Korea, and Taiwan.’’ Journal of Contemporary Asia 20 (1990).

McGrath, Allen. The Destruction of Democracy in Pakistan. Karachi: Oxford Uni- versity Press, 1996.

Morley, James, ed. Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region. Armonk: M. E. Sharpe, 1993.

Ng, Margaret. ‘‘Hongkong, Singapore, and ‘Asian Values:’ Why Asia Needs Democ- racy.’’ Journal of Democracy 8 (April 1997).

Pei, Minxin. ‘‘ ‘Creeping Democratization’ in China.’’ Journal of Democracy 6 (Oc- tober 1995).

Uhlin, Anders. Indonesia and the ‘Third Wave of Democratization’: The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World. New York: St. Martin’s Press, 1997.

Villegas, B. M. ‘‘The Philippines in 1986: Democratic Reconstruction in the Post- Marcos Era.’’ Asian Survey 27 (Fall 1987).

Trung Đông

Anderson, Lisa. ‘‘Peace and Democracy in the Middle East: The Constraints of Soft Budgets.’’ Journal of International Affairs 49:1 (Summer 1995).

Bahgat, Gawdat. ‘‘Democracy in the Middle East: the American Connection.’’ Stud- ies in Conflict and Terrorism 17 (January/March 1994).

Barkey, Henri. ‘‘Can the Middle East Compete?’’ Journal of Democracy 6 (April 1995).

Entelis, John. ed. Islam, Democracy, and the State in North Africa. Bloomington: Indiana University Press, 1997.

Rutherford, Bruce K. ‘‘Can an Islamic Group Aid Democratization?’’ in Chapman, John W. and Ian Shapiro, eds. Democratic Community. New York: New York University Press, 1993.

Salame, Ghassan. ed. Democracy without Democrats? London: I.B. Taurus, 1994.

Sullivan, Antony T. ‘‘Democracy, Dragons and Delusions: the Middle East Today and Tomorrow.’’ The Middle East Journal 51 (Summer 1997).

Những Nghiên cứu Ngang Quốc gia và các Triển vọng Mới

Arat, Zehra. Democracy and Human Rights in Developing Countries. Boulder: Lynne Rienner, 1991.

Armijo, Leslie Elliott, Thomas J. Biersteker, and Abraham F. Lowenthal. ‘‘The Prob- lems of Simultaneous Transitions.’’ Journal of Democracy 5 (October 1994).

Bates, Robert. ‘‘The Economics of Transitions to Democracy.’’ PS: Political Science & Politics XXIV (March 1991).

Diamond, Larry. ‘‘Promoting Democracy.’’ Foreign Policy 87 (Summer 1992).

Diamond, Larry, Juan J. Linz, and Seymour Martin Lipset, eds. Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy. Boulder: Lynne Rienner, 1995.

Di Palma, Giuseppe. To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions. Berkeley: University of California Press. 1990.

Dix, Robert H. ‘‘History and Democracy Revisited.’’ Comparative Politics 27 (Oc- tober 1994).

Drake, Paul W. ‘‘The International Causes of Democratization, 1947 – 1990,’’ in Paul W. Drake and Matthew McCubbins, eds., The Origins of Liberty: Political and Economic Liberalization in the Modern World. Princeton: Princeton University Press, 1998.

Dunn, John. ed. Democracy: The Unfinished Journey, 508 BC to AD 1993. Oxford: Oxford University Press, 1994.

Ethier, Diane. ed., Democratic Transition and Consolidation in Southern Europe, Latin America and Southeast Asia. Basingstoke: Macmillan, 1990.

Haggard, Stephan and Steven B. Webb. eds. Voting for Reform: The Politics of Ad- justment in New Democracies. New York: Oxford University Press, 1994.

Haggard, Stephan and Robert Kaufman. The Political Economy of Democratic Tran- sitions. Princeton: Princeton University Press, 1995.

Held, David ed., Prospects for Democracy: North, South, East, West. Stanford: Stan- ford University Press, 1993.

Horowitz, Donald. ‘‘Democracy in Divided Societies.’’ Journal of Democracy 4 (Oc- tober 1993).

Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

Jaquette, Jane S. and Sharon L. Wolchik. eds. Women and Democracy: Latin Amer- ican and Central and Eastern Europe. Baltimore: John Hopkins University Press, 1998.

Karl, Terry Lynn and Philippe Schmitter. ‘‘Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe.’’ International Social Science Journal 128 (May 1991).

Kitschelt, Herbert. ‘‘Comparative Historical Research and Rational Choice Theory: The Case of Transitions to Democracy.’’ Theory and Society 22 (June 1993).

Lipset, Seymour Martin. ‘‘The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Pres- idential Address.’’American Sociological Review 59 (February 1994).

Mansfield, Edward and Jack Snyder. ‘‘Democratization and War.’’ Foreign Affairs 74 (May/June 1995).

Munck, Gerardo L. ‘‘Democratic Transitions in Comparative Perspective.’’ Com- parative Politics 26 (April 1994).

Nelson, Joan. ed. Intricate Links: Democratization and Market Reforms in Latin America and Eastern Europe. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1994. O’Donnell, Guillermo. ‘‘On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Coun-tries.’’ World Development 21 (1993)

O’Donnell, Guillermo. ‘‘Delegative Democracy.’’ Journal of Democracy 5 (January 1994).

Pereira, Luiz Carlos Bresser, Jose´ Maria Maravall, and Adam Przeworski. Economic Reforms in New Democracies. New York: Cambridge University Press, 1993.

Przeworski, Adam. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in

Eastern Europe and Latin America. New York: Cambridge University Press, 1991.

Przeworski, Adam and Fernando  Limongi. ‘‘Political Regimes and Economic Growth.’’ Journal of Economic Perspectives 7 (Summer 1993).

Przeworski, Adam, et al. ‘‘What Makes Democracies Endure?’’ Journal of Democracy 7 (January 1996).

Pye, Lucian W. ‘‘Political Science and the Crisis of Authoritarianism.’’ American Political Science Review84 (March 1990).

Remmer, Karen. ‘‘New Theoretical Perspectives on Democratization.’’ Comparative Politics 28 (October 1995).

Rustow, Dankwart. ‘‘Democracy: A Global Revolution?’’ Foreign Affairs (Fall 1990).

Shain, Yossi and Juan J. Linz et al. Between States: Interim Governments and Dem- ocratic Transitions. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Shin, Doh Chull. ‘‘On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Eval- uation of Recent Theory of Research.’’ Word Politics 47 (October 1994).

 

5. Sự Hồi sinh của Xã hội Dân sự

Bratton, ‘‘Michael A. ‘‘Beyond the State: Civil Society and Associational Life in Africa.’’ World Politics 51 (April 1989).

Cohen, Jean L. and Andrew Arato. Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press, 1992.

Diamond, Larry. ‘‘Rethinking Civil Society: Towards Democratic Consolidation.’’ Journal of Democracy 5 (July 1994).

Di Palma, Giuseppe. ‘‘Legitimation from the Top to Civil Society.’’ World Politics 44 (October 1991).

Fatton, Jr. R. The State and Civil Society in Africa. Boulder: Lynne Rienner Pub- lishers, 1992.

Foley, Michael and Bob Edwards. ‘‘The Paradox of Civil Society.’’ Journal of De- mocracy 7 (July 1996).

Geremek, Bronislaw. ‘‘Problems of Post-Communism: Civil Society Then and Now.’’ Journal of Democracy3 (April 1992).

Glaser, Daryl. ‘‘South Africa and the Limits of Civil Society.’’ Journal of Southern African Studies 23 (1997).

Harbeson, John W., Donald Rothchild, and Naomi Chazan. Civil Society and the State in Africa. Boulder: Lynne Reiner Publishers, 1994.

Jones, David Martin. ‘‘Democratization, Civil Society, and Illiberal Middle Class Culture in Pacific Asia.’’Comparative Politics 30 (January 1998).

Keane, John, ed. Civil Society and the State: New European Perspectives. London: Verso, 1988.

Lewis, Peter M. ‘‘Political Transition and the Dilemma of Civil Society in Africa.’’ Journal of International Affairs 46 (Summer 1992).

Miller, Robert. The Development of Civil Society in Communist Systems. Sydney: Allen and Unwin, 1992.

Ndegwa, Stephen N. The Two Faces of Civil Society: NGOs and Politics in Africa. Connecticut: Kumarian Press, 1996.

Norton, Augustus Richard, ed. Civil Society in the Middle East. (2 volumes) Leiden: E.J. Brill, 1996.

Perez-Diaz, Victor. The Return of Civil Society: The Emergence of Democratic Spain. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993.

Putnam, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Robinson, Pearl. ‘‘Democratization: Understanding the Relationship between Regime Change and the Culture of Politics.’’ African Studies Review 37 (April 1994).

Shils, Edward. ‘‘The Virtue of Civil Society.’’ Government and Opposition 26 (Winter 1991).

Weigle, Marcia and Jim Butterfield. ‘‘Civil Society in Reforming Communist Regimes: The Logic of Emergence.’’ Comparative Politics 25 (October 1992).

Wilmot, James and Daria Caliguire. ‘‘The New South Africa: Renewing Civil Society.’’ Journal of Democracy 7 (January 1996).

Wood, Ellen Meikins. ‘‘The Uses and Abuses of ‘Civil Society,’ ’’ in Ralph Milband, ed. The Socialist Register, 1990. New York: Monthly Review Press, 1991.

6. Những Lựa chọn Hiến pháp và Thiết kế Thể chế

Austin, Granville. The Indian Constitution: The Cornerstone of a Nation. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Baaklini, Abdo I. and Helen Desfosses, eds. Designs for Democratic Stability: Studies in Viable Constitutionalism. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997.

Elster, Jon and Rune Slagstad, eds., Constitutionalism and Democracy. New York: Cambridge University Press, 1988.

Fischer, Mary Ellen, ed. Establishing Democracies. Boulder: Westview Press, 1996. Greenberg, Douglas. et al. Constitutionalism and Democracy: Transitions in the Con-

temporary World. New York: Oxford University Press, 1993.

Hansen, Holger B. and Michael Twaddle. eds. From Chaos to Order: The Politics of

Constitution-Making in Uganda. Kampala: Fountain Publishers, 1995.

Horowitz, Donald L. ‘‘Comparing Democratic Systems.’’ Journal of Democracy 1 (Winter 1990).

Lijphart, Arend. ‘‘Constitutional Choice for New Democracies.’’ Journal of Democ- racy 2 (1991).

Lijphart, Arend. ‘‘Democratization and Constitutional Choices in Czechoslovakia, Hungary and Poland, 1989 – 91. Journal of Theoretical Politics 4 (1992).

Lijphart, Arend and Carlos H. Waisman, eds. Institutional Design in New Democ- racies. Boulder: Westview Press, 1996.

Linz, Juan J. ‘‘The Perils of Presidentialism.’’ Journal of Democracy 1 (Winter 1990).

Linz, Juan J. and Arturo Valenzuela, eds. The Failure of Presidential Democracy, Volume 1: Comparative Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Linz, Juan J. and Arturo Valenzuela, eds. The Failure of Presidential Democracy, Volume 2: The Case of Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1994.

Marks, Stephen. ‘‘The New Cambodian Constitution: From Civil War to a Fragile Democracy.’’ Columbia Human Rights Law Review 26 (1994).

Soltan, Karol Edward and Stephen L. Elkin, eds. The Constitution of Good Societies. University Park: Pennsylvania State University Press, 1996.

Stepan, Alfred C. and Skach, Cindy. ‘‘Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation: Parliamentarism versus Presidentialism.’’ World Politics 46 (Oc- tober 1993).

7. Vài Thảo luận Liên quan về Lý thuyết Dân chủ

Benhabib, Seyla. Democracy and Difference: Contesting Boundaries of the Political. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Cohen, Joshua. ‘‘Deliberation and Democratic Legitimacy,’’ in Alan Hamlin and Philip Pettit, eds., The Good Polity Normative Analysis of the State. Oxford: Basil Blackwell, 1989.

Collier, David and Steven Levitsky, ‘‘Democracy with Adjectives: Conceptual In- novation in Comparative Research,’’ World Politics 49 (1997).

Dahl, Robert. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. Elster, Jon. ed.Deliberative Democracy. New York: Cambridge University Press, 1998.

Euben, Peter. ‘‘Democracy Ancient and Modern.’’ PS: Political Science & Politics XXVI (September 1993).

Grey, Robert D. ed. Democratic Theory and Post-Communist Change. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1997.

Gutman, Amy and Dennis Thompson. Democracy and Disagreement. Cambridge, MA: Belknap Press, 1996.

Held, David. Models of Democracy. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1987.

Held, David. Political Theory and the Modern State: Essays on State, Power and Democracy. Cambridge, UK : Polity Press, 1989.

Lakoff, Sanford A. Democracy: History, Theory, Practice. Boulder, Colo. : Westview Press, 1996.

Manin, Bernard. The Principles of Representative Government. New York: Cambridge University Press, 1997.

Monga, Celestin. Measuring Democracy: A Comparative Theory of Political Well- being. Boston, MA : African Studies Center, Boston University, 1996.

Sartori, Giovanni. The Theory of Democracy Revisited, Part One. New Jersey: Chat- ham House, 1987.

Schmitter, Philippe and Terry Lynn Karl. ‘‘What Democracy Is . . . and Is Not.’’ Journal of Democracy 2 (Summer 1991).

Sklar, Richard L. ‘‘Towards a Theory of Developmental Democracy,’’ in Adrian Leftwich, ed., Democracy and Development: Theory and Practice. Cambridge, Mass.: 1996.

Weiner, Myron. ‘‘Empirical Democratic Theory and the Transition from Authori- tarianism to Democracy.’’PS: Political Science & Politics 20 (Fall 1987).

Biên tập: Lisa Anderson

Dịch: Nguyễn Quang A

Thuộc tủ sách SOS2)

VRNs đăng với phép của dịch giả

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s